Leveren en retourneren

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de volgende lidstaten van de Europese Unie: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en Italië.

De levering kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de grootte van de producten die deel uitmaken van de bestelling: door bpost, in een Flamant-winkel of bij de Klant thuis (deze leveringen worden uitgevoerd door Flamant of derden).

Levering door BPOST

Onder voorbehoud van beschikbaarheid, zullen wij ernaar streven om de levering van de bestelling van de producten zoals vermeld op de orderbevestiging te realiseren binnen de 15 werkdagen vanaf de datum van de Orderbevestiging, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.

Levering in een Flamant-winkel

Onder voorbehoud van beschikbaarheid, zullen wij ernaar streven om de levering van de bestelling van de producten zoals vermeld op de orderbevestiging te realiseren binnen de 25 werkdagen vanaf de datum van de Orderbevestiging, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.

Voor kleinere artikelen kan er worden gekozen voor de gratis winkelafhaaldienst. De winkelafhaaldienst is beschikbaar in Flamant Aix-en-Provence, Flamant Brussel, Flamant Parijs, Flamant Sint-Martens-Latem en Flamant Sint-Genesius-Rode. Er zal gevraagd worden om een afhaaladres te selecteren indien de Klant kiest voor de winkelafhaaloptie. Ons verkoopteam geeft een seintje van zodra de bestelling is aangekomen in de winkel.

Kleine Artikelen

Grote Artikelen

Gratis

Niet leverbaar in een winkel

Levering aan huis

Alle producten die worden verkocht op https://www.flamant.com kunnen aan huis worden geleverd. Voor leveringen aan huis gelden volgende voorwaarden en tarieven:

Kleine Artikelen

Grote Artikelen

Gewicht < 30kg

Grootste afmeting < 150cm

Som van: de lengte + 2x de breedte + 2x de hoogte = maximaal 300 cm

Gewicht > 30kg

Levering op het vasteland

Gratis verzending in België bij bestellingen vanaf 50 euro. Voor bestellingen van minder dan 50 euro bedragen de verzendkosten 4,95 euro.

Gratis verzending in Duitsland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Italië en Nederland bij bestellingen vanaf 100 euro.​ Voor bestellingen van minder dan 100 euro bedragen de verzendkosten 9,95 euro.

Levering op het vasteland

BELGIË

 • Standaardkost: 50 euro incl. btw (Gratis voor aankopen vanaf 2500 euro.)
 • Lift nodig ? 85 euro extra incl. btw

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND

 • Standaardkost: 100 euro incl. btw (Gratis voor aankopen vanaf 2500 euro.)
 • Lift nodig ? 150 euro incl. btw extra

FRANKRIJK, ITALIË EN DUITSLAND

 • Standaardkost: 250 euro incl. btw (Gratis levering voor aankopen vanaf 2500 euro.)
 • Lift nodig ? 150 euro incl. btw extra

OVERIGE LANDEN
Prijs opvragen

Levering op een eiland

Raadpleeg onze Klantendienst.

Levering op een eiland

Raadpleeg onze Klantendienst.

White glove leveringen (uitsluitend van toepassing op grote meubelstukken)

Dit is onze ‘zorgen-vrij’ formule. Artikelen worden geleverd, uitgepakt en geïnstalleerd* op het uiteindelijke leveringsadres, op het verdiep en de kamer welke door de Klant gekozen werd. Onze leveringsdienst, bestaande uit 2 personen, zal alle verpakking verwijderen en op het verzoek van de Klant meenemen ter recyclage. De kosten voor het eventuele gebruik van een lift zijn echter niet inbegrepen. Deze worden apart door de leveringsfirma aangerekend en moeten cash worden betaald bij levering.

Als er geen lift beschikbaar is, zal onze leveringsdienst enkel leveren tot op het derde verdiep en dit alleen voor artikelen die minder dan 75 kg wegen. Houd er evenwel rekening mee alvorens het order te plaatsen, dat de Klant verantwoordelijk is voor het feit dat alle artikelen passen door deurgaten en trappenhallen. Alle desbetreffende informatie (verdieping, toegankelijkheid, nood aan een lift, specificaties,...) moeten door de Klant worden meegegeven tijdens het bestelproces om een vlotte levering te verzekeren.

Indien we vaststellen dat op het moment van de levering, een ‘white glove’ levering niet mogelijk is omwille van toegankelijkheidsproblemen of ontbrekende of incorrecte informatie, dan worden de artikelen volgens de ‘front door’ procedure geleverd zonder enige terugbetaling of compensatie. Mocht in dit geval ook een 'front door' levering niet mogelijk zijn, zijn er 2 mogelijkheden:

 • ofwel wordt een nieuwe datum voor een 'front door' levering afgesproken met de Klant. In dit geval wordt een extra kost aangerekend voor het terugzenden en opnieuw leveren van de bestelling (deze komt overeen met tweemaal de standaardkost voor levering zoals vermeld in het overzicht per land hieronder);
 • ofwel annuleren we de bestelling en sturen we de producten terug naar ons magazijn. In dit geval betalen we de bestelling terug, met aftrek van de leverings- en terugzendkost (wat overeenkomt met tweemaal de standaardkost voor levering zoals vermeld in het overzicht per land hieronder).

Onze leveringsdienst zal de Klant contacteren om een datum en tijdsinterval af te spreken. Indien de Klant niet aanwezig zou zijn in dit tijdsinterval, zal onze leveringsdienst contact met de Klant opnemen om een ander tijdsinterval af te spreken. De kosten voor een tweede leveringspoging worden echter aangerekend indien de Klant niet tijdig verwittigd zou hebben.

* handelingen waarbij andere items dan het product zelf zijn betrokken (bv. vastmaken aan muren (bv. wandlampen), boren, aansluiten op het elektriciteitsnetwerk (bv. verlichting), etc.) worden niet uitgevoerd door onze diensten en zijn de verantwoordelijkheid van de Klant

Leveringen op het vasteland

België

 • Standaardkost: 50 euro incl. btw (Gratis voor orders die meer dan 2.500 euro bedragen.)
 • Lift nodig ? 85 euro extra incl. btw

Groothertogdom Luxemburg en Nederland

 • Standaardkost: 100 euro incl. btw (Gratis voor orders die meer dan 2.500 euro bedragen.)
 • Lift nodig ? 150 euro extra incl. btw

Frankrijk, Italië en Duitsland

 • Standaardkost: 250 euro incl. btw (Gratis voor orders die meer dan 2.500 euro bedragen.)
 • Lift nodig ? 150 euro extra incl. btw

Leveringen op eilanden

Voor levering op een eiland gelieve onze Klantendienst te contacteren om het correcte verzendtarief te kennen.

 1. Onderstaande van toepassing op alle leveringsmethoden

Onder voorbehoud van beschikbaarheid, zullen wij ernaar streven om de bestelling van de producten van de Klant zoals vermeld op de orderbevestiging, te leveren binnen de 65 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen.

Redenen voor vertraging kunnen zijn:

 • Maatwerk;
 • Specifiek product;
 • Onvoorziene omstandigheden;
 • Leveringsgebied.

Als we, om welke reden ook, niet kunnen voldoen aan de leveringsdatum, wordt de Klant op de hoogte gehouden en de keuze aangeboden om ofwel verder te gaan met de bestelling met een verlengde levertermijn of om het order te annuleren met een volledige terugbetaling.

De Klant dient er rekening mee te houden dat de bestellingen tijdens de werkuren van de desbetreffende post- en transportbedrijven worden geleverd.

De Klant zorgt ervoor dat de bestelde producten in huis binnen kunnen en dat ze kunnen worden geleverd op de plaats waarvoor ze zijn bestemd. Mochten de producten toch niet binnen kunnen, dan kan de Klant alsnog de levering aanvaarden of de producten terugsturen, maar elke retour zal op kosten van de Klant worden gerealiseerd.

Voor de toepassing van deze voorwaarden zal de “levering” geacht worden te hebben plaatsgevonden door de ondertekening voor ontvangst van de producten op het overeengekomen afleveradres.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Flamant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Flamant was aangeboden.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Flamant.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

 1. Voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";
 2. Voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";
 3. Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";
 4. Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Flamant, Diebeke 33 - 9500 Geraardsbergen (België), +32 54 43 32 99, customer.service@flamant.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Flamant heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Flamant Design N.V., E-com. Return, Diebeke 33 - 9500 Geraardsbergen (België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Flamant zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Flamant alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaardleveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Flamant op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Flamant wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Flamant geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

Flamant betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van maatwerk
 • de levering van specifiek voor de Klant bestelde goederen zoals Flamant Paint.