Veiligheid en privacy

Uit zorg om jouw privé-leven te beschermen stelt Flamant Design N.V. alles in het werk om de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens te bewaren. Door zeker te zijn dat je de voorliggende vertrouwelijkheidsverbintenis perfect afmeet en goed begrijpt wat deze inhoudt, kunnen we jou een dienstverlening van nog betere kwaliteit leveren. We nodigen jou uit om kennis te nemen van de onderstaande voorwaarden die jou informeren over de wijze waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen.

Inzameling van de persoonlijke gegevens

We vergaren en gebruiken uw persoonlijke informatie met als doel uw vragen om informatie te behandelen en u een kwaliteitsvolle service te bieden, om uw toegang tot onze producten en diensten te vereenvoudigen.

Om uw bestellingen te registreren en verwerken en uw vragen om informatie te behandelen, kunnen we genoodzaakt zijn persoonlijke informatie te vergaren.

Om u tijd te laten winnen en de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten nog te vergroten, laat de site www.flamantshop.com toe om een login voor Flamant Design N.V. aan te maken op basis van uw persoonlijke gegevens.
Geef uw Flamant-profiel in - naam en voornaam, postadres, e-mail - en dan uw wachtwoord. Wanneer u via de Online Shop van Flamant Design N.V. bestelt, moet u enkel uw e-mailadres en wachtwoord ingeven — het systeem vindt dan automatisch de vereiste informatie terug.
In geen enkel geval registreren we op onze site uw persoonlijke informatie over de betaling via bankkaart. Deze operatie verloopt volgens de modaliteiten beschreven in de rubriek online betaling.
Op dezelfde wijze zullen we u onder geen enkel beding via e-mail, telefoon of eender welk ander communicatiemiddel informatie vragen over uw bankkaart.

De site www.flamantshop.com gebruikt "cookies". Bij het eerste bezoek identificeert een cookie uw browser door er een willekeurige en unieke cijferreeks aan toe te kennen. Met een cookie kunnen we u niet identificeren; maar deze registreert wel informatie over uw surfgedrag op onze site (welk operating system u gebruikt, de pagina's die u bezocht heeft, de datum en het uur, enz.) die we kunnen lezen bij uw volgende bezoeken.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We verbinden ons ertoe jouw persoonlijke informatie niet aan derden mee te delen, behalve aan onze logistieke partners om jouw bestellingen en leveringen te kunnen verwerken. De wetgeving of een juridische procedure kan ons ook verplichten om jouw persoonlijke informatie openbaar te maken. We zullen ook op dergelijke wijze handelen wanneer de wet of een gerechtelijke procedure ons hiertoe verplichten.

Beschermingsmodaliteiten van jouw persoonlijke gegevens

We staan in voor de door jou vermelde gegevens met fysieke, elektronische en administratieve procedures. We raden jou ten stelligste aan alle noodzakelijke voorzorgen te nemen voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens wanneer je jou op het Internet begeeft. Verander regelmatig van wachtwoord, geef de voorkeur aan alfanumerieke combinaties en gebruik steeds een beveiligde browser.
Op alle webpagina's waarop persoonlijke informatie ingevoerd moet worden, gebruiken we een standaard SSL-codering (Secure Sockets Layer).
Om aankopen te verrichten, moet je een SSL-compatibele browser gebruiken zoals Internet Explorer, Firefox, Mozilla op PC of Safari op MacOSX. Zo worden jouw persoonlijke gegevens en het nummer van jouw bankkaart op veilige manier online gebruikt.

Jouw rechten i.v.m. jouw persoonlijke gegevens

Je beschikt over een recht op toegang, rechtzetting, verzet en schrapping van deze gegevens, conform de bepalingen van de wet « Informatica en Vrijheden » van 6 januari 1978. Bij eender welke vraag kan je ons een e-mail sturen via service@flamant.com.

Online betaling

We hebben gekozen voor de beveiligde online betalingsoplossing van Ingenico, conform de Belgische en internationale interbancaire reglementeringen. Hierdoor verlopen jouw aankopen volledig veilig.
Alle informatie die je over jouw bankkaart meedeelt, wordt uitsluitend opgeslagen in de gegevensbank van Ingenico.
Op geen enkele wijze ontvangt, registreert of bewaart Flamant Design N.V. eender welk element van jouw bankinformatie.

Besluit

De voorliggende vertrouwelijkheidsverbintenis t.o.v. onze klanten kan op eender welk moment gewijzigd worden. We nodigen jou uit om deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen.